مشاهده لیست لوازم قابل بازیافت

ادامه مطلب  1

نابودسازی و انهدام تجهیزات ذخیره سازی داده

 

درصورتی که عمل انهدام تجهیزات و داده ها به صورت ایمن انجام نشود، ممکن است به وارد شدن میلیون ها تومان خسارت به شرکت و نیز خدشه دار شدن دائمی اعتبار یک شرکت منجر شود. صرف نظر از اینکه صنعت شما تحت قوانین و مقررات شدید امنیتی باشد و یا نباشد، سازمان یا شرکت شما به هیچ عنوان نمی تواند ریسک افشای اطلاعات حساس خود را بپذیرد.

انهدام اطلاعات براساس استانداردهای نظامی

 

سطوح مختلفی از انهدام داده ها به صورت مطمئن و فرایند ایمن حفاظت از هارد دیسک ها وجود دارد؛ اما آن ها را می توان به دو دسته تقسیم نمود: حذف دیجیتال و انهدام فیزیکی. مراکزی مانند شرکتهای اقماری ماکروسافت و شهرداری های کشورهای دیگر از جمله مشتریان شرکت بازیافت الکترونیک بوده اند. بنابراین ما از بالاترین استانداردهای موجود در دنیا برای حصول اطمینان از نابودی کامل هارد دیسک استفاده می کنیم و در این راه ما از یک سیستم حذف داده های دیجیتال داخلی استفاده می کنیم تا نابودی کامل داده ها، از بین بردن میدان مغناطیسی و پیشرفته ترین سیستم خرد کردن وسایل الکترونیک را به شما ارائه دهیم. ما تضمین می کنیم و گواهی می دهیم که وسایل الکترونیک شما و اطلاعات موجود در آنها قابل برگشت و ریکاوری شدن نباشند.

درباره بازیافت

بازیافت الکترونیک یک فرایند نو پا در صنعت بازیافت میباشد وبدلیل ایجاد ارزش افزوده بالای اقصادی ودر نتیجه آن کاهش استخراج معادن مورد توجه بسیاری از قدرتهای اقتصادی جهان قرارگرفته است. این صنعت که در نیم دهه گذشته بر روی آن بسیار سرمایه گذاری شده است توانسته علیرغم ایجاد رونق اقتصادی به ایجاد هزاران فرصت شغلی جدید کمک کند.

فرصتهای شغلی که در این راستا بوجود میایند باعث بکارگیری، پیدایش و بومی سازی تکنولوزیها و فرهنگ نوینی میشوند که برخی از انها در کشور ما بکارگرفته نشده اند واین موضوع نقطه عطف بکارگیری این صنعت است. 

آخرین آخبار