ماموریت ما

ماموریت ما همراهی کردن و راهنمایی دادن به شما شهروندان محترم برای انجام صحیح فرایند بازیافت است. ماموریت ما رفع نگرانی شمامدیران دوراندیش درحفظ ونگهداری محیط زیست و تعیین رفتار تخصصی برای عاقبت دستگاههای الکترونیک فرسوده است. ما مسولیت طبقه بندی زباله های الکترونیکی/برقی و تایین سرنوشت آنها را بعهده میگیریم. تخصص ما  هدایت نوع فرایند بازیافت ایمن ویا استفاده مجدد این زباله ها  در چرخه صنایع وطبیعت است. ما آمده ایم که در پیروی از گفتمان اقدام و عمل با هدف ارتقاء سطح اگاهی جامعه به ایجاد فرصت شغلی برای نیروی کارجوان بپردازیم. ماموریت ما ترویج فرهنگ مدیریت پسماندهای الکترونیکی / برقی و تصمیم گیری برای سرنوشت این زباله ها از ابتدا تا مصرف دوباره درتولید است.ما برای جلوگیری از استخراج بیشتر معادن تلاش میکنیم.  ازوظایف ما کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و حفظ منابع ملی برای ایندگان است. ماموریت ما کمک به ساختن سرزمینی سبزتر و آسمانی آبی تر برای وطن عزیزمان ایران است. من و شما هردو ماموریت داریم که محیطی سالم تر برای فرزندانمان به میراث بگزاریم .

Our mission is to accompany and guide you -honorable citizens- to better perform the recycling process. Our mission is addressing the concerns of prudent managers in conserving the environment and determining the best fate for worn electronic devices. We accept the responsibility of classification of electronic / electrical wastes and determine their fate. Our expertise is guiding a safe recycling process or reusing these wastes in the industry and nature cycles. We have come to follow the discourse of action and act in order to promote the community awareness and to create job opportunities for young job seekers. Our mission is to promote the culture of management of electronic / electrical wastes and to decide about their fate from beginning to their reuse in the production process. We are trying to prevent further extraction of minerals. One of our main tasks is reducing emissions of greenhouse gases and preserving natural resources for future generations. Our mission is to help building a greener and blue sky for our beloved homeland; Iran. You and I must attempt to leave a safer environment for our children.

درباره بازیافت

بازیافت الکترونیک یک فرایند نو پا در صنعت بازیافت میباشد وبدلیل ایجاد ارزش افزوده بالای اقصادی ودر نتیجه آن کاهش استخراج معادن مورد توجه بسیاری از قدرتهای اقتصادی جهان قرارگرفته است. این صنعت که در نیم دهه گذشته بر روی آن بسیار سرمایه گذاری شده است توانسته علیرغم ایجاد رونق اقتصادی به ایجاد هزاران فرصت شغلی جدید کمک کند.

فرصتهای شغلی که در این راستا بوجود میایند باعث بکارگیری، پیدایش و بومی سازی تکنولوزیها و فرهنگ نوینی میشوند که برخی از انها در کشور ما بکارگرفته نشده اند واین موضوع نقطه عطف بکارگیری این صنعت است. 

آخرین آخبار