محیط زیست
Environment

 زندگی در آینده ای با آسمان آبی حق فرزندان ماست ، حقی که زندگی فرزندان مارا خواهد ساخت ؛ آسمان آبی ، زمینی سبز و ساحلی پر از آرامش که امواج آن پر از امید به زندگی باشد.اما چگونه در این دنیا که هر روز آسمان آن در تلاش و تکاپوی زنده ماندن ما خاکستری تر و سبزی زمین آن زردتر می شود می توان امید به ساحلی آرام برای زندگانی داشت؟

پس ما در تلاشی بزرگ و عزمی راسخ خواهیم آمد تا زمزمه هایی از سلامتی در نجوایی علمی راه ساختن زمینی سرسبز در بازیافت مواد را به شما آموزش دهیم و بر فرهنگ غنی شهروندی نگرانی های شما را پاسخ دهیم. همراه هم باشیم در ساختن آسمان آبی رویاهای کودکانمان و در مدیریت های کلان همپای مسئولیت شما باشیم.

امروز که صنایع الکترونیکی در ذره ذره زندگی ما نفوذ کرده و هر روز بیشتر از قبل به زندگی ما راه پیدا میکنند باید نگران وسایل فرسوده الکترونیکی و نحوه بازیافت آنان باشیم و به این مهم توجه کنیم که آینده این وسایل چه نقشی در محیط زیست ما خواهد داشت؟ آیا می تواند همان بلایی که وسایل پلاستیکی در سر طبیعت زمینمان آورد مجددا مبتلا شویم؟

اینجا در زمزمه های رفتار مدبرانه می توان علم را وارد چرخه محیط زیست کرد و با این تخصص علمی ما با تمام وجود با بهره گیری از متخصصان و کادری مجرب در کنار شما خواهیم بود تا با هدایت نوع فرایند بازیافت ایمن ویا استفاده مجدد این زباله ها در چرخه صنایع وطبیعت آینده آبی تری را برای شما رقم زنیم.

فرایند بازیافت امروز نه تنها راهی برای جلوگیری از انباشت زباله ها است بلکه راهی برای بهره برداری کمتر از منابع طبیعی و معادن و جلوگیری از انتشار بیشتر گازهای گلخانه ای است. .

دست در دستان هم می توانیم، موج موج دریایی باشیم برای رفتن به فردایی بهتر و ساختن دنیایی سبزتر برای فرزندانمان در مهد تکنولوژی و آسایش، الگویی باشیم برای فرزندانمان و تاریخی بسازیم پر افتخار برای آیندگانمان، که روزی در این سرزمین مردمی بوده اند با تلاشی سترگ برای پیشرفت در عین حفاظت از منابع طبیعی....

پس با ما در اوج ،همراه باشید، در ساختن دنیایی آبادتر با بازیافت وسایل الکترونیکی....

Environment

 

Living in a future with blue sky is the right of our children, a right that will make the life of our children; blue sky, green earth and a beach full of peace with waves that are full of life expectancy. But how can we have expectancy for a peaceful beach in a world that its sky becoming grayer and its earth is becoming more yellow every day? Thus, we will make our best efforts to teach some murmurs of health in a scientific whisper in order to make a more green earth by recycling the materials and answer your worries and concerns about the rich citizenship culture. Let’s be together to make the blue sky of our children’s dreams. We will accompany you with macro management to feel responsible for you.

Today, with development and influence of electronic industries in our lives, we should be worried about the old electronic devices and how to recycle them. We should pay attention to the fact that: what will be the role of these devices and equipments in our environment in the future? Will these devices have an effect on our environment in the future as the same as what plastic equipments did to us?

Here, science can be entered into the environment under the murmurs of strategic behaviors. With such a scientific specialty, we will use our experts and professionals to make a more blue future for you by guiding the secure recycling process or re-using these wastes at the cycle of industry and nature.

Today, recycling process is not only a way to prevent the accumulation of wastes, but also is a way for less exploitation of natural resources and mines and prevention of more emission of greenhouse gases.

Let’s put our hands together to move to a better future and make a greener world for our children in the cradle and land of technology and peace. We can be a model for our children and make a glorious history for the next generations to show that once upon a time there were some people in this country that made their best efforts to develop and protect natural resources. Thus, be with us to make a better world through E-waste recycling.

 

درباره بازیافت

بازیافت الکترونیک یک فرایند نو پا در صنعت بازیافت میباشد وبدلیل ایجاد ارزش افزوده بالای اقصادی ودر نتیجه آن کاهش استخراج معادن مورد توجه بسیاری از قدرتهای اقتصادی جهان قرارگرفته است. این صنعت که در نیم دهه گذشته بر روی آن بسیار سرمایه گذاری شده است توانسته علیرغم ایجاد رونق اقتصادی به ایجاد هزاران فرصت شغلی جدید کمک کند.

فرصتهای شغلی که در این راستا بوجود میایند باعث بکارگیری، پیدایش و بومی سازی تکنولوزیها و فرهنگ نوینی میشوند که برخی از انها در کشور ما بکارگرفته نشده اند واین موضوع نقطه عطف بکارگیری این صنعت است. 

آخرین آخبار