زباله های الکترونیکی
e-Waste

زباله های الکترونیک تهدیدی بزرگ برای محیط زیست ما محسوب میشوند، وجود انواع این لوازم فرسوده میتواند محل زندگی یا محل کارما را آلوده و سمی وزیستگاه ما را با خطرات جدی روبرو کند. سالانه صدها تن قطعه، تجهیزات و لوازم الکترونیکی منسوخ شده بعنوان زباله در کشور ما دور ریخته میشوند و این حجم پسماند تولید شده بدون وجود هیچ مرجع و متولی قانونی گاه بدست افراد دوره گرد سپرده شده ویا در حاشیه شهرها دفن یا سوزانده شده که درنتیجه باعث خسارات جبران ناپذیری به محیط زیست، آب های زیرزمینی و انتشار گازهای گلخانه ای میشوند. شرکت بازیافت الکترونیک که متخصص در صنعت بازیافت الکترونیک ( الکترونیک ریسایکلینگ) است این تضمین رو بشما میدهد که تجهیزات الکترونیک بلااستفاده شما با روش های علمی و فنی مطابق با استانداردهای جهانی بازیافت شده و در ادامه به چرخه مصرف برگردانده و یا در شرایطی خاص با بکارگیری ابزارهای ایمن معدوم شوند که بدین صورت محیط زیست ما در معرض تحدیدات کمتری قرارمی گیرد. پس لطفا هر تصمیمی برای سرنوشت آنها میگیرید، دستگاههای الکترونیک خود را در سطل زباله نیندازید ویا بدست افراد دورگرد نسپارید. با ما تماس بگیرید که در این راستا راهنماییتان کنیم.

برای آینده بهتر کسب و کارمان و نیز برای داشتن محیط زیستی پاکتر، تمامی شرکتها، سازمانها و افراد باید تلاش کنند که میزان کربن مصرفی و رها شده در محیط زیست را به حداقل کاهش دهند.
گزارشی که اخیرا توسط برنامه زیست محیطی سازمان ملل متحد ارائه شد، بیان می دارد که نزدیک به 90 درصد از زباله های الکترونیکی به صورت غیرقانونی جمع شده و مورد تجارت قرار می گیرد. از آنجایی که مسئله دفن زباله های الکترونیکی، موضوع نسبتا جدیدی است، به همین دلیل بیشتر کشورها –به خصوص کشورهای در حال توسعه- هنوز قوانین و دستورالعمل های خاصی برای این منظور وضع نکرده اند. بنابراین بازار سیاه عظیمی ایجاد شده که این زباله ها را به صورت غیرقانونی حمل نموده و آنها را در نقاط مختلف، در کشورهای درحال توسعه دفن می کنند. این مسئله خطرات زیادی، از جمله خطرات مرتبط با مواد داخل قطعات – به خصوص فلزات سنگین- را به وجود آورده است. در اینجا به برخی از مهمترین مواردی که طی آن انواع مختلف زباله های الکترونیکی می توانند خطراتی را برای سیاره زمین و ساکنین آن ایجاد کنند، اشاره می کنیم.
آلودگی هوا
بسیاری از کارخانجات بازیافت زباله های الکترونیکی زاید، به صورت غیراخلاقی و غیرایمن فعالیت می کنند. برای مثال، برخی گرداورندگان زباله های الکترونیکی، سیم های کامپیوتر را به صورت عادی و بدون حفاظت می سوزانند تا به مس موجود در آن که کالایی باارزش است، دست یابند. این روش سوزاندن (روش شعله باز) کربن دی اکسید زیادی به هوا متصاعد می کند. همچنین مواد شیمیایی که از قطعات دارای روکش طلا آزاد می شوند، می توانند منجر به رهاسازی دی اکسین های بروم دار و فلزات سنگین شوند. در پژوهشی که اخیرا انجام شده و اثرات زیست محیطی بزرگترین لندفیل زباله های الکترونیکی در گویو چین را مورد بررسی قرار داده است، میزان دی اکسین های موجود در هوا، 100 برابر بیشتر از اندازه گیری قبلی گزارش شده است.
آلودگی آب
لوله های اشعه کاتدی که در تلویزیون های قدیمی تر، دوربین های فیلمبرداری و مانیتورهای کامپیوتر یافت می شد، معمولا شکسته شده و قسمت یوغ مانند آنها برداشته شده و محفظه آن دفن می شود. محتویات محفظه مثل سرب و باریم، از طریق خاک، به آبهای زیرزمینی جوامع محلی نفوذ می کنند. این مسئله نه تنها افرادی که از آب برای نوشیدن و استحمام استفاده می کنند را در معرض خطر قرار می دهد، بلکه گونه های مختلف جانداران را نیز که برای ادامه حیات به آب وابسته اند را هم با خطر مواجه می سازد.


آلودگی خاک
در تحقیق دیگری که در رابطه با لندفیل گویو انجام شد، دانشمندان یافتند که الگوهای بادی جنوب شرقی چین، ذرات مواد سمی را در اطراف دلتای رودخانه مروارید (Pearl River) پراکنده می کنند. این منطقه که دارای جمعیت 45 میلیون نفری است، در خطر ورود مواد سمی از طریق خاک به محصول کشاورزی (غذای انسان) قرار دارد، راهی که متداولترین روش ورود فلزات سنگین به بدن انسان قلمداد می شود.


امنیت اطلاعات   
علاوه بر خطرات زیست محیطی، زباله های الکترونیکی می توانند خطرات امنیتی را نیز برای افراد یا شرکتها به دنبال داشته باشند. درصورتی که قبل از دورریختن یک سخت افزار، اطلاعات موجود در آن به خوبی پاک نشوند، می توانند باز شده و داده ها و اطلاعات حساسی را در اختیار افراد خطرناک قرار دهند. شماره های مربوط به کارتهای بانکی، داده های مالی و اطلاعات حسابهای بانکی، ممکن است توسط افراد تبهکار که برای این منظور آموزش دیده اند، بدست آیند و مورد سوء استفاده قرارگیرند
 

E-waste

 

E-wastes are considered as a big threat to our environment. The presence of a variety of these old devices can pollute our home or workplace and endanger our habitats. Hundred tons of parts, equipments and electronic devices are abolished annually and are thrown away as waste in our country. This volume of generated waste is sometimes given to badgers without any legal reference or are buried or burnt in the suburban areas. It leads to irrecoverable damages to the environment, underground water and emission of greenhouse gases. the electronic recycling company that is expert in electronic recycling industry guarantees you to recycle your useless electronic devices according to scientific and technical methods and return to consumption cycle or destroy them in specific conditions by using secure tools, so that, our environment will be exposed to less threats. Thus, with any decisions that you can make for their destiny, please do not throw them in public recycling bins of the municipality or do not give them to badgers. Contact us to guide you on this issue.

 

For the better future of our business and also for having a cleaner environment, all companies, organizations and people make effort to minimize the level of carbon consumed and released in the environment.

A report that has been recently presented by the environmental program of the United Nations states that almost 90% of the E-waste was collected and traded illegally. Since the issue of burying the E-waste is a relatively new subject, for this reason most countries especially developing countries have not developed specific rules and instructions yet. Thus, a vast black market was created that carries these wastes illegally and buries them at different points of developing countries. This issue has created many risks including the risks related to the materials inside the parts –especially heavy metals. Thus, some of the most important issues in which a variety of E-waste can cause some risks for the Earth and its residents are mentioned here.

Air pollution

 

Most E-waste Recycling Companies work in an unethical and insecure way. For example, some collectors of E-waste burn computer wires normally with no protection in order to achieve the copper inside them that is a valuable good. This method of burying (open flame method) emits lots of carbon dioxide into the air. Also, the chemicals that are emitted from the parts with golden cover can lead to the release of dioxins with Bromine and heavy metals. In a study that has been recently done and examined the environmental effects of the biggest E-waste landfill in Guyu, China, the level of dioxins in the air was reported as 100 times more than the previous measurement.

 

Water pollution

 

Cathode ray tubes that are found in older televisions, cameras and computer monitors are usually broken and their yoke-like part is removed and then its case is buried. This issue endangers not only the people who use water for drinking and taking bath but also different types of animals that need water for survival.

 

Soil protection

 

In another study on Guyu landfill, the scientists found that pearl rival patterns of the southeast of China make pearl toxic particles around the delta of the river. This region that has a population of 45 million people is at the risk of toxic materials through soil into the agricultural products (human food). It is considered as the most common way of entering heavy metals into the human body

 

Information security

 

In addition to environmental risks, E-waste can cause security risks to people or companies. If the information in a hardware is not cleaned well before throwing it away, they can be opened and provide sensitive data and information for dangerous people. The numbers related to bank cards, financial data and information of bank accounts may be obtained and abused by gangsters and criminals who were trained for this work.

 

درباره بازیافت

بازیافت الکترونیک یک فرایند نو پا در صنعت بازیافت میباشد وبدلیل ایجاد ارزش افزوده بالای اقصادی ودر نتیجه آن کاهش استخراج معادن مورد توجه بسیاری از قدرتهای اقتصادی جهان قرارگرفته است. این صنعت که در نیم دهه گذشته بر روی آن بسیار سرمایه گذاری شده است توانسته علیرغم ایجاد رونق اقتصادی به ایجاد هزاران فرصت شغلی جدید کمک کند.

فرصتهای شغلی که در این راستا بوجود میایند باعث بکارگیری، پیدایش و بومی سازی تکنولوزیها و فرهنگ نوینی میشوند که برخی از انها در کشور ما بکارگرفته نشده اند واین موضوع نقطه عطف بکارگیری این صنعت است. 

آخرین آخبار